Всі послуги

Інформаційно-новинні тексти

Суспільство завжди цікавила і продовжує не аби як цікавити інформація відносно тих чи інших подій в різних сферах діяльності людей. Тому інформаційно-новинні тексти зараз займають основну нішу блоґосфери та інших онлайн-проектів.

Що таке інформаційно-новинні тексти?

Преш за все, це є інформація, людина пізнає те, що її цікавить. А якщо текст з наявною тематикою ніколи не був оприлюднений, то це вже новина. Текстами такого характеру висвітлюються усі сфери життєдіяльності людей до якої б вони соціальної, етнічної та політичної груп не належали.

Такі тексти завжди у центрі уваги блоґерів, журналістів та рекламних агентів. Кожна із цих перерахованих груп використовує власну специфічну тематику в текстах. Це може бути:

 1. Стаття.
 2. Новина.
 3. Інтерв’ю.
 4. Рекламне оголошення та інші.

Інформаційно-новинні тексти використовуються для безпосередньої зацікавленості відвідувачів, блоґів, інтернет-магазинів, сайтів тощо. Їхній об’єм не є стандартним, вони можуть бути різні за розміром:

 1. 1 000 знаків без пробілів (коротенька новина);
 2. 2—2,5 тисячі знаків б/п (наприклад, корисна порада);
 3. 5 000 знаків б/п (інструкція, кулінарний рецепт, біографія, опис власного досвіду тощо);
 4. Приблизно 10 000 знаків б/п (інтерв’ю, запитання-відповіді).

В такий спосіб налаштовується зв’язок з усіма, хто відвідує вище згадані проекти.

Стаття

В статті може бути описаний досвід побудови фундаменту, ремонту будинку, або розповідь про туристичну поїздку чи то ремонт автомобіля тощо. Багато різних тематик мені під силу. Тому завжди радий прийняти ваші замовлення.

Новина

В новині подається актуальна інформація на даний момент, бо завтра це вже буде застарілий матеріал. Такі тексти, в основному рерайт, пишуться для новинних блоґів та порталів. Замовляйте і я напишу.

Інтерв’ю

Використовуючи власний досвід спілкування в блоґосфері, на форумах і чатах, я неодноразово брав онлайн інтерв’ю у відомих людей, наприклад, у Ореста Зуба. Тому можете сміливо замовляти у мене інтерв’ю, і я для вашого проекту виконаю це замовлення в найкращому вигляді.

Рекламні оголошення

Не раз приходилось писати їх, але тут є один нюанс: таких оголошень, майже завжди, потрібно досить багато. Тому у мене є для таких випадків спеціальна програма, яка із декількох оголошень може згенерувати їх сотню, а то і більше. Замовляйте.

Нижче наводжу декілька прикладів про те, як повинні бути написані та виглядати інформаційно-новинні тексти.

Краса, здоров’я і спорт

Краса, здоров’я і спорт

У цій категорії наведені приклади текстів, в яких описані такі теми як краса, здоров’я і спорт та здоровий спосіб життя. А також описуються різні способи догляду за собою, щоб виглядати красивими і здоровими. 

Якщо вас цікавить дана тематика текстів, то не слід шукати в іншому місці, а замовляти тут і зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти (без ключових слів та фраз тільки тіло текста) різноманітних тематик максимум 3 000 знаків без пробілів одна стаття по ціні $2 за 1 000 знаків б/п. Кількість таких статей в замовленні необмежена. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Безкоштовним бонусом до кожного тексту надається одна тематична оптимізована (зжата) стокова картинка або скріншот. Бажаний розмір картинки надається замовником.

Приклад тексту українською мовою на тему краса, здоров’я і спорт

Спільні пологи

Спільні пологи все частіше набувають популярності. Роль чоловіка в народженні дитини складно переоцінити. Адже майже у всіх країнах причетність чоловіка до пологів є природним і необхідним. І у нас збільшується кількість тат, які прагнуть взятися до батьківства прямо з народження дитини.

Як правило, сім’ї, які отримали досвід в спільних пологах відгукуються про це, як про чудову і важливу подію в житті, яка зміцнила відносини і зблизила новоспечених батьків з народженою дитиною. Але при цьому багатьох жінок турбує страх, що чоловік побачить її в непривабливому вигляді. Буває, що майбутні мами вимагають у чоловіка бути поруч під час пологів, тільки для того, щоб прив’язати до себе. Тільки силою приведені майбутні батьки відчувають в основному неприязнь, страх і жах.

Говорячи про сімейні пологи, мова йде про підготовку до них, де чоловік знає, чим можна допомогти породіллі дружині і має уявлення, що буде відбуватися. Всім відомий факт, що жінка при пологах змінює своє ставлення до навколишнього світу. І точно також змінюється свідомість чоловіка, який бере активну участь в появі своєї дитини на світ. Тому хочеться підкреслити, що партнерські пологи — це не просто присутність, а активна участь чоловіка в самому процесі пологів. Причому важливо, щоб рішення народжувати разом, було прийнято обопільно і без примусу.

Сімейні пологи проходять не обов’язково за задуманим сценарієм. Майбутні батьки самі вирішують, на яких етапах присутній чоловік. Хтось проходить всю вагітність спільно, від занять в жіночій консультації до перших хвилин життя дитини.

Деякі сім’ї приймають рішення про присутність чоловіка лише на переймах — перший етап пологів, а другий етап — потуги пропускає. Після появи дитини тато знову приєднується. Такий сценарій дуже популярний і навіть рекомендований лікарями.

Можливий і такий варіант сценарію, коли тато не готовий брати участь в пологах ні на одному з етапів, але перебуває з дружиною і дитиною відразу після народження і проводить з дружиною складний післяпологовий період. Будь-який з варіантів правильний, якщо ви свідомо прийняли рішення.

Що може ще робити чоловік під час спільних пологів?

В першу чергу він буде зв’язувати жінку з навколишнім світом. Спілкування з медичним персоналом, прийняття важливих рішень. Адже в період пологів жінка не завжди адекватно може оцінювати ситуацію, що склалася. А ось підготовлений чоловік може. Тим більше жінка просто відчуває страх і беззахисність перед сторонніми і чужими людьми. І просто наявність поруч близької і рідної людини може підтримати краще, ніж будь-які медичні дії.

Найважчий період пологів — перейми можна полегшити за допомогою маніпуляцій і спеціальних спільних вправ, навички яких можна придбати в жіночій консультації або спеціальних школах. Якщо перейми слабкі, то прогулянка і милі бесіди з другою половиною відвернуть увагу і послаблять. Спільні пологи зазвичай припускають вільне переміщення породіллі і підбір нею найзручніших поз. У цей час чоловік може підбадьорювати і заспокоювати дружину.

Відразу після пологів мама і малюк залишаються разом, а тато, навіть якщо він був відсутній на потугах, може повернутися до сім’ї. Перша година життя малюка формує його уявлення про цей світ. Тому дуже важливо, щоб обличчя рідних і близьких він побачив першими.

Що стосується сімейних відносин, психологи вважають, що спільні пологи роблять відносини міцнішими і більш довіреними. Такий значний і нелегкий шлях, пройдений разом, викликає ніжність і повагу один до одного. Звичайно, все це має такий же результат, якщо і до пологів відносини пари були міцними.

Отже, краса, здоров’я і спорт займають чільне місце у нашому житті.

Пример текста на русском языке (перевод)

Совместные роды

Совместные роды все чаще приобретают популярность. Роль мужчины в рождении ребенка сложно переоценить. Ведь почти во всех странах причастность мужа к родам является естественной и необходимой. И у нас увеличивается количество пап, которые хотят приняться к отцовству прямо с рождения дитя.

Как правило, семьи, получившие опыт в совместных родах отзываются об этом, как о чудесном и важном событии в жизни, которое укрепило отношения и сблизило новоиспеченных родителей с родившимся ребенком. Но при этом многих женщин беспокоит страх, что муж увидит ее в непривлекательном виде. Бывает, что будущие мамы требуют мужа быть рядом во время родов, только для того, чтобы привязать к себе. Только силой приведенные будущие отцы испытывают в основном неприязнь, страх и ужас.

Говоря о семейных родах, речь идет о подготовленных родах, где мужчина знает, чем можно помочь рожающей жене и имеет представление, что будет происходить. Всем известный факт, что женщина при родах меняет свое отношение к окружающему миру. И точно также меняется сознание мужчины, который активно участвует в появлении своего ребенка на свет. Поэтому хочется подчеркнуть, что партнерские роды — это не просто присутствие, а активное участие мужчины в самом процессе родов. Причем важно, чтобы решение рожать вместе, было принято обоюдно и без принуждения.

Семейные роды проходят не обязательно по задуманному сценарию. Будущие родители сами решают, на каких этапах присутствует муж. Кто-то проходит всю беременность совместно, от занятий в женской консультации до первых минут жизни ребенка.

Некоторые семьи принимают решение о присутствии мужчины только на схватках — первый этап родов, а второй этап — потуги пропускает. После появления ребенка папа снова присоединяется. Такой сценарий очень популярен и даже рекомендуем врачами.

Возможен и такой вариант сценария, когда папа не готов участвовать в родах ни на одном из этапов, но находится с женой и ребенком сразу после рождения, и проводит с супругой сложный послеродовой период. Любой из вариантов правильный, если вы сознательно приняли решение.

Что может еще делать муж во время совместных родов?

В первую очередь он будет связывать женщину с окружающим миром. Общение с медицинским персоналом, принятие важных решений. Ведь в период родов женщина не всегда адекватно может оценивать сложившуюся ситуацию. А вот подготовленный мужчина может. Тем более женщина просто испытывает страх и беззащитность перед посторонними и чужими людьми. И просто наличие рядом близкого и родного человека может поддержать лучше, чем какие–либо медицинские действия.

Самый тяжелый период родов — схватки можно облегчить с помощью манипуляций и специальных совместных упражнений, навыки которых можно приобрести в женской консультации либо специальных школах. Если схватки слабые, то прогулка и милые беседы со второй половиной отвлекут и расслабят. Совместные роды обычно предполагают свободное перемещение роженицы и подбор ею самых удобных поз. В это время мужчина может подбадривать и успокаивать жену.

Сразу после родов мама и малыш остаются вместе, а папа, даже если он отсутствовал на потугах, может вернуться к семье. Первый час жизни малыша формирует его представление об этом мире. Поэтому очень важно, чтобы лица родных и близких он увидел первыми.

Что касается семейных отношений, психологи считают, что совместные роды делают отношения крепче, доверительней. Такой значительный и нелегкий путь, пройденный вместе, вызывает нежность и уважение друг к другу. Конечно, все это имеет такой же результат, если и до родов отношения пары были крепкими.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі краса, здоров’я і спорт), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.

Бізнес та фінанси

Бізнес та фінанси

Тексти на теми бізнес та фінанси, Форекс, про фріланс і віддалену роботу та інше, досить таки затребувані. Тому в цьому напрямку роботи копірайтерів є не аби яка конкуренція. В цих текстах висвітлюється робота різних бізнес-структур, торгових інтернет-майданчиків, поради тим, хто збирається попробувати в бізнесі або бажає освоїти в нову нову нішу тощо. Завдяки таким текстам, проявляється зацікавленість потенційних клієнтів та підвищується довіра існуючих, виводяться на більш високі позиції в пошукових системах товари та послуги.

Якщо вас цікавить дана тематика текстів, то не слід шукати в іншому місці, а замовляти тут і зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами — Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти (без ключових слів та фраз тільки тіло текста) різноманітних тематик максимум 3 000 знаків без пробілів одна стаття по ціні $2 за 1 000 знаків б/п. Кількість таких статей в замовленні необмежена. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Безкоштовним бонусом до кожного тексту надається одна тематична оптимізована (зжата) стокова картинка або скріншот. Бажаний розмір картинки надається замовником.

Приклад тексту українською мовою на тему бізнес та фінанси

Залучення клієнтів та методи просування компанії

Зараз ми не уявляємо наше життя без Інтернету, неможливо уявити собі спілкування без електронної пошти, а також соцмереж. Для того, щоб успішно вести бізнес в мережі потрібно знати всі її закони і правила, а також дотримуватися їх.

Головним критерієм успішної роботи є залучення клієнтів. Інтернет став значним джерелом отримання інформації, з цієї причини останнім часом все більшу популярність завойовує інтернет-просування компанії, яке має свої плюси:

 1. Є можливість впливати тільки на тих користувачів, які цікаві вашій компанії, а також самостійно регулювати інтенсивність рекламних кампаній.
 2. Направляти рекламу не тільки по статі, інтересам, віком цільової аудиторії, а й за місцем проживання, або по певних запитах.
 3. За допомогою стандартних технологій ви зможете ввести різні елементи зворотного зв’язку зі споживачами. Сайт, проект якого ретельно продуманий, за можливостями перевершує кілька десятків менеджерів і консультантів, і при всьому цьому він функціонує цілу добу.
 4. Нескладно аналізувати віддачу від реклами, як в рамках Інтернету, так і в масштабах сайту.

Перед тим як говорити про способи просування, потрібно зрозуміти звідки на сайті беруться відвідувачі.

Найбільшу цінність представляють постійні клієнти. Якщо хтось додав ваш сайт в закладки, то можете бути впевнені, ця людина дійсно зацікавлена у вашій компанії, і вона обов’язково сюди повернеться.

При правильному виборі місця розміщення оголошення, правильно сформованому тексті, це може стати джерелом залучення клієнтів на сайт. Головне те, що це не потребує будь-яких спеціальних знань або занадто великих витрат.

Що стосується пошукових систем, то до них відносяться звичайні переходи з пошукової видачі, з контекстних оголошень. Пошукові системи є найоптимальнішим джерелом залучення відвідувачів. Приблизно 60-95% аудиторії сайту складають найчастіше відвідувачі, які прийшли з пошукових систем.

В наші дні налічується мільйони користувачів Інтернету, і ця аудиторія продовжує неухильно зростати. Кожен день в пошукових системах відбуваються мільйони запитів з різних тем. Залишається питання, як змусити пошукові системи працювати на вашу користь.

Головною метою пошукового просування є виведення сайту по темі бізнес та фінанси на перші місця видачі запитів в пошуку, які пов’язані з темою сайту. Але не можна придбати першу сходинку за гроші. Якби результати можна було купити, то це б призвело до падіння популярності пошукових систем.

Для просування через пошукові системи застосовуються непрямі методи: вибір оптимального варіанту структури, а також текстів сайту, нарощування зовнішніх посилань, які ведуть на ваш сайт. Але використовувати ці методи необхідно з розумом, тому що при непрофесійному підході дуже швидко зростає ймовірність штрафних санкцій, які можуть стати причиною зникнення вашого сайту з запитів на довгий час. З цієї причини радиться звертатися до серйозних компаній, які мають досвід роботи, а також портфоліо, його правдивість потрібно перевіряти дзвінками клієнтам, зазначеним в ньому.

Варто пам’ятати, що навіть найсерйозніші компанії, що займаються просуванням сайтів, не можуть миттєво вивести сайт на перші позиції. Цей ефект буде досягнутий лише через 3-4 тижні після початку роботи, а то і довше, щоб його підтримувати знадобляться щомісячні вкладення.

Якщо говорити про контекстну рекламу, то вона має на увазі розміщення оголошення в блоці окремо від видачі запиту пошуку. Головним достоїнством такого виду реклами є той факт, що оплату здійснюють тільки за перехід відвідувача, тобто за результат. Ця система не вимагає спеціальних знань, вам буде потрібно всього кілька годин, щоб ознайомитися з інструкціями, перевести гроші, і до вас відразу ж почнуть надходити нові відвідувачі. Але, як і все інше, цей вид реклами має свої недоліки. Першим з них є висока вартість за перехід.

Пример текста на русском языке (перевод)

Привлечение клиентов и методы продвижения компании

Сейчас мы не представляем нашу жизнь без Интернета, невозможно представить себе общение без электронной почты, а также соцсетей. Для того, чтобы успешно вести бизнес в сети нужно знать все ее законы и правила, а также следовать им.

Главным критерием успешной работы является привлечение клиентов. Интернет стал значительным источником получения информации, по этой причине в последнее время все большую популярность завоевывает интернет-продвижение компании, которое имеет свои плюсы:

 1. Имеется возможность влиять только на тех пользователей, которые интересны вашей компании, а также самостоятельно регулировать интенсивность рекламных кампаний.
 2. Направлять рекламу не только по полу, интересам, возрасту целевой аудитории, но и по месту проживания, или по определенным запросам.
 3. При помощи стандартных технологий вы сможете ввести различные элементы обратной связи с потребителями. Сайт, проект которого тщательно продуман, по возможностям превосходит несколько десятков менеджеров и консультантов, и при всем этом он функционирует круглые сутки.
 4. Несложно анализировать отдачу от рекламы, как в рамках Интернета, так и в масштабах сайта.

Перед тем как говорить о способах продвижения, нужно понять откуда на сайте берутся посетители.

Наибольшую ценность представляют постоянные клиенты. Если кто-то добавил ваш сайт в закладки, то можете быть уверены, этот человек действительно заинтересован в вашей компании, и он обязательно сюда вернется.

При правильном выборе места размещения объявления, правильно сформированном тексте, это может стать источником привлечения клиентов на сайт. Главное то, что это не требует каких-либо специальных знаний или слишком больших затрат.

Что касается поисковых систем, то к ним относятся обычные переходы с поисковой выдачи, с контекстных объявлений. Поисковые системы являются самым оптимальным источником привлечения посетителей. Примерно 60-95% аудитории сайта составляют чаще всего посетители, которые пришли из поисковых систем.

В наши дни насчитывается миллионы пользователей Интернета, и эта аудитория продолжает неуклонно расти. Каждый день в поисковых системах происходят миллионы запросов по разным темам. Остается вопрос, как заставить поисковики работать в вашу пользу.

Главной целью поискового продвижения является вывод сайта на первые места выдачи запросов в поиске, которые связаны с темой сайта. Но нельзя приобрести первую строчку за деньги. Если бы результаты можно было купить, то это бы привело к падению популярности поисковых систем.

Для продвижения через поисковые системы применяются непрямые способы: выбор оптимального варианта структуры, а также текстов сайта, наращивание внешних ссылок, которые ведут на ваш сайт. Но использовать эти методы необходимо с умом, потому что при непрофессиональном подходе очень быстро возрастает вероятность штрафных санкций, которые могут стать причиной исчезновения вашего сайта с запросов на долгое время. По этой причине советуется обращаться к серьезным компаниям, которые имеют опыт работы, а также портфолио, его правдивость нужно проверять звонками клиентам, указанным в нем.

Стоит помнить, что даже самые серьезные компании, занимающиеся продвижением сайтов, не могут мгновенно вывести сайт на первые позиции. Этот эффект будет достигнут только через 3-4 недели после начала работы, а то и дольше, чтобы его поддерживать понадобятся ежемесячные вложения.

Если говорить о контекстной рекламе, то она подразумевает размещения объявления в блоке отдельно от выдачи запроса поиска. Главным достоинством такого вида рекламы является тот факт, что оплату производят только за переход посетителя, то есть за результат. Эта система не требует специальных знаний, вам потребуется всего несколько часов, чтобы ознакомиться с инструкциями, перевести деньги, и к вам сразу же начнут поступать новые посетители. Но, как и все, этот вид рекламы имеет свои недостатки. Первым из них является высокая стоимость за переход.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як у цьому прикладі на тему бізнес та фінанси), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.

Відпочинок та туризм

Відпочинок та туризм

У цій категорії я пропоную вам статті на тематику відпочинок та туризм: країни і міста, курорти і готелі, поради туристам та інше. Тому не варто вам шукати в іншому місці, а замовляти прямо зараз і тут у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні статті потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами — Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти (без ключових слів та фраз тільки тіло текста) різноманітних тематик максимум 3 000 знаків без пробілів одна стаття по ціні $2 за 1 000 знаків б/п. Кількість таких статей в замовленні необмежена. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Безкоштовним бонусом до кожного тексту надається одна тематична оптимізована (зжата) стокова картинка або скріншот. Бажаний розмір картинки надається замовником.

Приклад тексту українською мовою

Активний відпочинок та туризм в Анголі

Піщаний слалом

Ангола давно вже стала місцем паломництва туристів — шанувальників активного відпочинку. Піщаний слалом або сендбордінг — популярна розвага туристів, що приїжджають в Анголу і віддають належне цьому красивому і відносно новому виду розваг і спорту.

Для того, щоб покататися на борді по піщаних дюнах і барханах слід їхати в пустельні райони країни, заздалегідь озброївшись дошкою для сноубордингу, а також спортивним спорядженням. Придбати якісне спорядження в Анголі для піщаного слалому може бути проблематично.

Культовим місцем, куди з’їжджаються шанувальники піщаного плану з усього світу є, звичайно ж, пустеля Наміб, де дюни надзвичайно високі і гладкі, а пісок настільки світлий і яскравий, що безперечно може зрівнятися зі снігами гірських вершин Гімалаїв.

Під час спуску з дюн і барханів відкриваються приголомшливі види пустелі, а щасливчикам деколи щастить, і вони знаходять тендітні, але прекрасні піщані троянди: кристалічні квіти, що виникають на солончаках під силою дії ерозії і вітрів.

По піщаних дюнах можна кататися не тільки на міцних бордах, але і верблюдах, а також квадроциклах. А вдосталь насолодившись цими сучасними видами спорту, мандрівники можуть позмагатися в традиційному ангольському виді спорту — метанні сандалій.

Риболовля в Анголі

Багатьох туристів приваблює можливість екзотичної риболовлі в Анголі, яка особливо захоплююча і цікава в Томбві — великому місті на узбережжі регіону Наміб, демографічному центрі Анголи і найбільшому рибальському порту в області.

Звідси щодня сотні судів виходять на промисел риби в море і місцеві рибалки досить прихильно ставляться до туристів, які бажають приєднатися до них.

За кількістю риби місцеві води не поступаються Карибським морем, що робить спортивну риболовлю на узбережжі Наміб незабутньою пригодою і найяскравішим спогадом туристів, що відвідали Анголу.

В Анголі можна рибалити не тільки з берега, але і з катера на глибоководді, а також влаштувати справжнє полювання на акулу. Для любителів екстремальної риболовлі місцеві турфірми готові запропонувати полювання з гарпуном і сноркелинг (плавання під поверхнею води з маскою і трубкою).

У водах, що омивають Анголу, водяться:

 1. блакитний марлин;
 2. барбус;
 3. вітрильник;
 4. великі піщані акули;
 5. тарпон;
 6. морські лящі;
 7. кілька видів представників сімейства лососевих;
 8. риба люціан;
 9. риби сімейства пальцеперих.

Особливо цікаве полювання на плямисту акулу: вона то з завидною швидкістю пускає в справу свої гострі як лезо зуби, то повільно і мляво плаває навколо катера.

Ось такий цікавий і незабутній активний відпочинок та туризм в Анголі.

Пример текста на русском языке (перевод)

Активный отдых и туризм в Анголе

Песчаный слалом

Ангола давно уже стала местом паломничества туристов — поклонников активного отдыха. Песчаный слалом или сэндбординг — популярное развлечение туристов, приезжающих в Анголу и отдающих должное этому красивому и относительно новому виду развлечений и спорта.

Для того, чтобы покататься на борде по песчаным дюнам и барханам следует ехать в пустынные районы страны, заранее вооружившись доской для сноубординга, а также спортивным снаряжением. Приобрести качественное снаряжение в Анголе для песчаного слалома может быть проблематично.

Культовым местом, куда съезжаются поклонники песчаного плана со всего мира является, конечно же, пустыня Намиб, где дюны необычайно высокие и гладкие, а песок столь светлый и яркий, что бесспорно может сравниться со снегами горных вершин Гималаев.

Во время спуска с дюн и барханов открываются потрясающие виды пустыни, а счастливчикам порой везет, и они находят хрупкие, но прекрасные песчаные розы: кристаллические цветы, возникающие на солончаках под силой действия эрозии и ветров.

По песчаным дюнам можно кататься не только на крепких бордах, но и верблюдах, а также квадроциклах. А вдоволь насладившись этими современными видами спорта, путешественники могут посостязаться в традиционном ангольском виде спорта — метании сандалий.

Рыбалка в Анголе

Многих туристов привлекает возможность экзотической рыбалки в Анголе, которая особенно захватывающая и интересная в Томбве — крупном городе на побережье региона Намиб, демографическом центре Анголы и самом крупном рыбацком порту в области.

Отсюда каждый день сотни судов выходят на промысел рыбы в море и местные рыбаки довольно благосклонно относятся к туристам, которые желают присоединиться к ним.

По количеству рыбы местные воды не уступают Карибскому морю, что делает спортивную рыбалку на побережье Намиб незабываемым приключением и самым ярким воспоминанием туристов, посетивших Анголу.

В Анголе можно рыбачить не только с берега, но и с катера на глубоководье, а также устроить настоящую охоту на акулу. Для любителей экстремальной рыбалки местные турфирмы готовы предложить охоту с гарпуном и сноркелинг (плавание под поверхностью воды с маской и трубкой).

В водах, омывающих Анголу, водятся:

 1. голубой марлин;
 2. барбус;
 3. парусник;
 4. большие песчаные акулы;
 5. тарпон;
 6. морские лещи;
 7. несколько видов представителей семейства лососевых;
 8. рыба люциан;
 9. рыбы семейства пальцеперых.

Особенно интересна охота на пятнистую акулу: она то с завидной быстротой пускает в дело свои острые, как лезвие, зубы, то медлительно и вяло плавает вокруг катера.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі відпочинок та туризм), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.

Будівництво та ремонт

Будівництво та ремонт

У цій рубриці пропоную написання текстів по темі будівництво та ремонт: як побудувати будинок, дачу, гараж, лазню, встановити огорожу, влаштувати ремонт будинку або квартири, як підібрати будівельні матеріали, інструмент і як усім цим користуватися ви дізнаєтеся зі статей. Тому не варто заморочуватися і шукати в іншому місці, а замовляйте статті прямо зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти (без ключових слів та фраз тільки тіло текста) різноманітних тематик максимум 3 000 знаків без пробілів одна стаття по ціні $2 за 1 000 знаків б/п. Кількість таких статей в замовленні необмежена. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Безкоштовним бонусом до кожного тексту надається одна тематична оптимізована (зжата) стокова картинка або скріншот. Бажаний розмір картинки надається замовником.

Приклад тексту українською мовою на тему будівництво та ремонт

Пінобетон і його властивості

Вимоги, які пред’являються до сучасного житлового будівництва, — це, передусім, турбота про людину. Тобто, щоб житло було комфортабельним, міцним і надійним, і при цьому — ще й недорогим. Воно повинне відповідати усім критеріям якості, довговічності, екологічності і доступності для придбання.

Досить поширеними спочатку стали будівлі з монолітного бетону в сейсмонебезпечних зонах, оскільки вони можуть без ушкоджень витримувати дуже великі навантаження. Практика показала, що такі споруди обходяться набагато дешевше, ніж будь-які інші. Як наслідок, такі типи будов стали поширюватися і по інших регіонах.

Останнім часом в монолітному будівництві став застосовуватися молодий, але вже досить перспективний матеріал — пінобетон. Цей матеріал по питомій вазі набагато нижчий за простий бетон, тому навантаження на фундамент будови знижуються на 25—30 відсотків. Він так само довів і свою економічну рентабельність при таких якостях як довговічність, енергозбереження, зручність в монтажі будівлі і прискорення термінів будівництва.

До складу пінобетону входять — пісок, вода, цемент і піноутворювач. Свою пористу структуру бетон отримує за рахунок утворення замкнутих у бетонній масі бульбашок повітря. За рахунок же процентного співвідношення компонентів отримують пінобетон різних класів, в кожному з яких переважають певні властивості, які і визначають його застосування:

 1. для зведення зовнішніх стін будов;
 2. для перегородок усередині будівель;
 3. для звуко- і термоізоляційних міжповерхових перекриттів;
 4. для термоізоляції дахів.

Технологія виготовлення пінобетону дозволила створити міцний будівельний матеріал з невеликою вагою. Свої додаткові теплоізоляційні властивості матеріал отримав за рахунок наявності в його структурі бульбашок повітря. Будівельники отримали можливість зводити будови з тонкими і легшими стінами з високими теплоізоляційними характеристиками, які в процесі експлуатації будівель дозволяють понизити витрати мешканців на енерго- і теплоносії.

Ще одна досить важлива якість цього матеріалу — це його можливість «дихати», зберігаючи в приміщеннях мікроклімат з певним рівнем вологості і температури.

Цей матеріал добре виявив себе, як негорючий, що не піддається хімічним діям і будь-яким проявам негативних погодних умов.

Додаткові можливості застосувати свої незвичайні проекти отримали і архітектори. Оскільки будівництво робиться шляхом заливки пінобетону, то за допомогою опалубки будівлі і її внутрішнім приміщенням з легкістю можна надати будь-які геометричні форми:

 1. круглі;
 2. фігурні або комбіновані елементи;
 3. веранди;
 4. вежі;
 5. навіси;
 6. всілякі прибудови;
 7. балкони і лоджії цікавих і незвичайних форм.

Напевно, людям вже набридли прямі коробкові форми будинків. Тому усі ці якості пінобетону дозволили йому стати усе більш затребуваним будівельним матеріалом серед забудовників.

Пример текста на русском языке (перевод)

Пенобетон и его свойства

Требования, которые предъявляются к современному жилому строительству — это, прежде всего, забота о человеке, то есть, чтобы жилье было комфортабельным, крепким и надежным, и при всем этом — еще и недорогим. Оно должно отвечать всем критериям качества, долговечности, экологичности и доступности для приобретения.

Большое распространение здания из монолитного бетона получили сначала в сейсмоопасных зонах, поскольку они могут без повреждений выдерживать очень большие нагрузки. Практика показала, что такие сооружения обходятся гораздо дешевле, нежели любые другие. В последствие такие типы строений стали распространяться и по другим регионам.

В последнее время в монолитном строительстве стал применяться молодой, но уже довольно перспективный материал — пенобетон. Этот материал по удельному весу гораздо ниже простого бетона, поэтому нагрузки на фундамент строения снижаются на 25—30 процентов. Он так же доказал и свою экономическую рентабельность при таких качествах как:

 1. долговечность;
 2. энергосберегаемость;
 3. удобство в монтаже здания;
 4. ускорение сроков строительства.

В составе пенобетона — песок, вода, цемент и пенообразователь. Свою пористую структуру бетон получает за счет образования замкнутых в бетонной массе пузырьков воздуха. За счет же процентного соотношения компонентов получают пенобетон различных классов, в каждом из которых преобладают определенные свойства, которые и определяют его применение:

 1. для возведения наружных стен строений;
 2. для перегородок внутри зданий;
 3. для звуко- и термоизоляционных междуэтажных перекрытий;
 4. для термоизоляции крыш.

Технология изготовления пенобетона позволила создать прочный строительный материал с небольшим весом. Свои дополнительные теплоизоляционные свойства материал получил за счет наличия в его структуре пузырьков воздуха. Строители получили возможность возводить строения с тонкими и более легкими стенами с высокими теплоизоляционными характеристиками, которые в процессе эксплуатации зданий позволяют снизить затраты жильцов на энерго- и теплоносители.

Еще одно довольно важное достоинство этого материала — это его возможность «дышать», сохраняя в помещениях микроклимат с определенным уровнем влажности и температуры.

Пенобетон хорошо проявил себя, как негорючий материал, не подвергающийся химическим воздействиям и к любым проявлениям негативных погодных условий.

Дополнительные возможности применить свои необычные проекты получили и архитекторы. Так как строительство производится путем заливки пенобетона, то с помощью опалубки зданию и его внутренним помещениям с легкостью можно придать любые геометрические формы:

 1. круглые;
 2. фигурные или комбинированные элементы;
 3. веранды;
 4. башни;
 5. навесы;
 6. всевозможные пристройки;
 7. балконы и лоджии интересных и необычных форм.

Наверное, людям уже надоели прямые коробочные формы домов, поэтому все эти качества пенобетона позволили ему стать все более востребованным строительным материалом среди застройщиков.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі будівництво та ремонт), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.