У цій рубриці пропоную написання текстів по темі будівництво та ремонт: як побудувати будинок, дачу, гараж, лазню, встановити огорожу, влаштувати ремонт будинку або квартири, як підібрати будівельні матеріали, інструмент і як усім цим користуватися ви дізнаєтеся зі статей. Тому не варто заморочуватися і шукати в іншому місці, а замовляйте статті прямо зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти різноманітних тематик. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Приклад тексту українською мовою на тему будівництво та ремонт

Пінобетон і його властивості

Вимоги, які пред’являються до сучасного житлового будівництва, — це, передусім, турбота про людину. Тобто, щоб житло було комфортабельним, міцним і надійним, і при цьому — ще й недорогим. Воно повинне відповідати усім критеріям якості, довговічності, екологічності і доступності для придбання.

Досить поширеними спочатку стали будівлі з монолітного бетону в сейсмонебезпечних зонах, оскільки вони можуть без ушкоджень витримувати дуже великі навантаження. Практика показала, що такі споруди обходяться набагато дешевше, ніж будь-які інші. Як наслідок, такі типи будов стали поширюватися і по інших регіонах.

Останнім часом в монолітному будівництві став застосовуватися молодий, але вже досить перспективний матеріал — пінобетон. Цей матеріал по питомій вазі набагато нижчий за простий бетон, тому навантаження на фундамент будови знижуються на 25—30 відсотків. Він так само довів і свою економічну рентабельність при таких якостях як довговічність, енергозбереження, зручність в монтажі будівлі і прискорення термінів будівництва.

До складу пінобетону входять — пісок, вода, цемент і піноутворювач. Свою пористу структуру бетон отримує за рахунок утворення замкнутих у бетонній масі бульбашок повітря. За рахунок же процентного співвідношення компонентів отримують пінобетон різних класів, в кожному з яких переважають певні властивості, які і визначають його застосування:

 1. для зведення зовнішніх стін будов;
 2. для перегородок усередині будівель;
 3. для звуко- і термоізоляційних міжповерхових перекриттів;
 4. для термоізоляції дахів.

Технологія виготовлення пінобетону дозволила створити міцний будівельний матеріал з невеликою вагою. Свої додаткові теплоізоляційні властивості матеріал отримав за рахунок наявності в його структурі бульбашок повітря. Будівельники отримали можливість зводити будови з тонкими і легшими стінами з високими теплоізоляційними характеристиками, які в процесі експлуатації будівель дозволяють понизити витрати мешканців на енерго- і теплоносії.

Ще одна досить важлива якість цього матеріалу — це його можливість «дихати», зберігаючи в приміщеннях мікроклімат з певним рівнем вологості і температури.

Цей матеріал добре виявив себе, як негорючий, що не піддається хімічним діям і будь-яким проявам негативних погодних умов.

Додаткові можливості застосувати свої незвичайні проекти отримали і архітектори. Оскільки будівництво робиться шляхом заливки пінобетону, то за допомогою опалубки будівлі і її внутрішнім приміщенням з легкістю можна надати будь-які геометричні форми:

 1. круглі;
 2. фігурні або комбіновані елементи;
 3. веранди;
 4. вежі;
 5. навіси;
 6. всілякі прибудови;
 7. балкони і лоджії цікавих і незвичайних форм.

Напевно, людям вже набридли прямі коробкові форми будинків. Тому усі ці якості пінобетону дозволили йому стати усе більш затребуваним будівельним матеріалом серед забудовників.

Пример текста на русском языке (перевод)

Пенобетон и его свойства

Требования, которые предъявляются к современному жилому строительству — это, прежде всего, забота о человеке, то есть, чтобы жилье было комфортабельным, крепким и надежным, и при всем этом — еще и недорогим. Оно должно отвечать всем критериям качества, долговечности, экологичности и доступности для приобретения.

Большое распространение здания из монолитного бетона получили сначала в сейсмоопасных зонах, поскольку они могут без повреждений выдерживать очень большие нагрузки. Практика показала, что такие сооружения обходятся гораздо дешевле, нежели любые другие. В последствие такие типы строений стали распространяться и по другим регионам.

В последнее время в монолитном строительстве стал применяться молодой, но уже довольно перспективный материал — пенобетон. Этот материал по удельному весу гораздо ниже простого бетона, поэтому нагрузки на фундамент строения снижаются на 25—30 процентов. Он так же доказал и свою экономическую рентабельность при таких качествах как:

 1. долговечность;
 2. энергосберегаемость;
 3. удобство в монтаже здания;
 4. ускорение сроков строительства.

В составе пенобетона — песок, вода, цемент и пенообразователь. Свою пористую структуру бетон получает за счет образования замкнутых в бетонной массе пузырьков воздуха. За счет же процентного соотношения компонентов получают пенобетон различных классов, в каждом из которых преобладают определенные свойства, которые и определяют его применение:

 1. для возведения наружных стен строений;
 2. для перегородок внутри зданий;
 3. для звуко- и термоизоляционных междуэтажных перекрытий;
 4. для термоизоляции крыш.

Технология изготовления пенобетона позволила создать прочный строительный материал с небольшим весом. Свои дополнительные теплоизоляционные свойства материал получил за счет наличия в его структуре пузырьков воздуха. Строители получили возможность возводить строения с тонкими и более легкими стенами с высокими теплоизоляционными характеристиками, которые в процессе эксплуатации зданий позволяют снизить затраты жильцов на энерго- и теплоносители.

Еще одно довольно важное достоинство этого материала — это его возможность «дышать», сохраняя в помещениях микроклимат с определенным уровнем влажности и температуры.

Пенобетон хорошо проявил себя, как негорючий материал, не подвергающийся химическим воздействиям и к любым проявлениям негативных погодных условий.

Дополнительные возможности применить свои необычные проекты получили и архитекторы. Так как строительство производится путем заливки пенобетона, то с помощью опалубки зданию и его внутренним помещениям с легкостью можно придать любые геометрические формы:

 1. круглые;
 2. фигурные или комбинированные элементы;
 3. веранды;
 4. башни;
 5. навесы;
 6. всевозможные пристройки;
 7. балконы и лоджии интересных и необычных форм.

Наверное, людям уже надоели прямые коробочные формы домов, поэтому все эти качества пенобетона позволили ему стать все более востребованным строительным материалом среди застройщиков.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як на даному прикладі по темі будівництво та ремонт), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.