Тексти на теми бізнес та фінанси, Форекс, про фріланс і віддалену роботу та інше, досить таки затребувані. Тому в цьому напрямку роботи копірайтерів є не аби яка конкуренція. В цих текстах висвітлюється робота різних бізнес-структур, торгових інтернет-майданчиків, поради тим, хто збирається попробувати в бізнесі або бажає освоїти в нову нову нішу тощо. Завдяки таким текстам, проявляється зацікавленість потенційних клієнтів та підвищується довіра існуючих, виводяться на більш високі позиції в пошукових системах товари та послуги.

Якщо вас цікавить дана тематика текстів, то не слід шукати в іншому місці, а замовляти тут і зараз у мене. Зв’яжіться зі мною по контактам, і я вам напишу якісні тексти потрібної тематики.

Всі тексти перевіряються на унікальність одночасно двома антиплагіатами — Etxt і Advego Plagiatus.

Приймаю замовлення на тексти різноманітних тематик. Терміни виконання завдання за домовленістю і залежать від складності заданої теми.

Приклад тексту українською мовою на тему бізнес та фінанси

Залучення клієнтів та методи просування компанії

Зараз ми не уявляємо наше життя без Інтернету, неможливо уявити собі спілкування без електронної пошти, а також соцмереж. Для того, щоб успішно вести бізнес в мережі потрібно знати всі її закони і правила, а також дотримуватися їх.

Головним критерієм успішної роботи є залучення клієнтів. Інтернет став значним джерелом отримання інформації, з цієї причини останнім часом все більшу популярність завойовує інтернет-просування компанії, яке має свої плюси:

  1. Є можливість впливати тільки на тих користувачів, які цікаві вашій компанії, а також самостійно регулювати інтенсивність рекламних кампаній.
  2. Направляти рекламу не тільки по статі, інтересам, віком цільової аудиторії, а й за місцем проживання, або по певних запитах.
  3. За допомогою стандартних технологій ви зможете ввести різні елементи зворотного зв’язку зі споживачами. Сайт, проект якого ретельно продуманий, за можливостями перевершує кілька десятків менеджерів і консультантів, і при всьому цьому він функціонує цілу добу.
  4. Нескладно аналізувати віддачу від реклами, як в рамках Інтернету, так і в масштабах сайту.

Перед тим як говорити про способи просування, потрібно зрозуміти звідки на сайті беруться відвідувачі.

Найбільшу цінність представляють постійні клієнти. Якщо хтось додав ваш сайт в закладки, то можете бути впевнені, ця людина дійсно зацікавлена у вашій компанії, і вона обов’язково сюди повернеться.

При правильному виборі місця розміщення оголошення, правильно сформованому тексті, це може стати джерелом залучення клієнтів на сайт. Головне те, що це не потребує будь-яких спеціальних знань або занадто великих витрат.

Що стосується пошукових систем, то до них відносяться звичайні переходи з пошукової видачі, з контекстних оголошень. Пошукові системи є найоптимальнішим джерелом залучення відвідувачів. Приблизно 60-95% аудиторії сайту складають найчастіше відвідувачі, які прийшли з пошукових систем.

В наші дні налічується мільйони користувачів Інтернету, і ця аудиторія продовжує неухильно зростати. Кожен день в пошукових системах відбуваються мільйони запитів з різних тем. Залишається питання, як змусити пошукові системи працювати на вашу користь.

Головною метою пошукового просування є виведення сайту по темі бізнес та фінанси на перші місця видачі запитів в пошуку, які пов’язані з темою сайту. Але не можна придбати першу сходинку за гроші. Якби результати можна було купити, то це б призвело до падіння популярності пошукових систем.

Для просування через пошукові системи застосовуються непрямі методи: вибір оптимального варіанту структури, а також текстів сайту, нарощування зовнішніх посилань, які ведуть на ваш сайт. Але використовувати ці методи необхідно з розумом, тому що при непрофесійному підході дуже швидко зростає ймовірність штрафних санкцій, які можуть стати причиною зникнення вашого сайту з запитів на довгий час. З цієї причини радиться звертатися до серйозних компаній, які мають досвід роботи, а також портфоліо, його правдивість потрібно перевіряти дзвінками клієнтам, зазначеним в ньому.

Варто пам’ятати, що навіть найсерйозніші компанії, що займаються просуванням сайтів, не можуть миттєво вивести сайт на перші позиції. Цей ефект буде досягнутий лише через 3-4 тижні після початку роботи, а то і довше, щоб його підтримувати знадобляться щомісячні вкладення.

Якщо говорити про контекстну рекламу, то вона має на увазі розміщення оголошення в блоці окремо від видачі запиту пошуку. Головним достоїнством такого виду реклами є той факт, що оплату здійснюють тільки за перехід відвідувача, тобто за результат. Ця система не вимагає спеціальних знань, вам буде потрібно всього кілька годин, щоб ознайомитися з інструкціями, перевести гроші, і до вас відразу ж почнуть надходити нові відвідувачі. Але, як і все інше, цей вид реклами має свої недоліки. Першим з них є висока вартість за перехід.

Пример текста на русском языке (перевод)

Привлечение клиентов и методы продвижения компании

Сейчас мы не представляем нашу жизнь без Интернета, невозможно представить себе общение без электронной почты, а также соцсетей. Для того, чтобы успешно вести бизнес в сети нужно знать все ее законы и правила, а также следовать им.

Главным критерием успешной работы является привлечение клиентов. Интернет стал значительным источником получения информации, по этой причине в последнее время все большую популярность завоевывает интернет-продвижение компании, которое имеет свои плюсы:

  1. Имеется возможность влиять только на тех пользователей, которые интересны вашей компании, а также самостоятельно регулировать интенсивность рекламных кампаний.
  2. Направлять рекламу не только по полу, интересам, возрасту целевой аудитории, но и по месту проживания, или по определенным запросам.
  3. При помощи стандартных технологий вы сможете ввести различные элементы обратной связи с потребителями. Сайт, проект которого тщательно продуман, по возможностям превосходит несколько десятков менеджеров и консультантов, и при всем этом он функционирует круглые сутки.
  4. Несложно анализировать отдачу от рекламы, как в рамках Интернета, так и в масштабах сайта.

Перед тем как говорить о способах продвижения, нужно понять откуда на сайте берутся посетители.

Наибольшую ценность представляют постоянные клиенты. Если кто-то добавил ваш сайт в закладки, то можете быть уверены, этот человек действительно заинтересован в вашей компании, и он обязательно сюда вернется.

При правильном выборе места размещения объявления, правильно сформированном тексте, это может стать источником привлечения клиентов на сайт. Главное то, что это не требует каких-либо специальных знаний или слишком больших затрат.

Что касается поисковых систем, то к ним относятся обычные переходы с поисковой выдачи, с контекстных объявлений. Поисковые системы являются самым оптимальным источником привлечения посетителей. Примерно 60-95% аудитории сайта составляют чаще всего посетители, которые пришли из поисковых систем.

В наши дни насчитывается миллионы пользователей Интернета, и эта аудитория продолжает неуклонно расти. Каждый день в поисковых системах происходят миллионы запросов по разным темам. Остается вопрос, как заставить поисковики работать в вашу пользу.

Главной целью поискового продвижения является вывод сайта на первые места выдачи запросов в поиске, которые связаны с темой сайта. Но нельзя приобрести первую строчку за деньги. Если бы результаты можно было купить, то это бы привело к падению популярности поисковых систем.

Для продвижения через поисковые системы применяются непрямые способы: выбор оптимального варианта структуры, а также текстов сайта, наращивание внешних ссылок, которые ведут на ваш сайт. Но использовать эти методы необходимо с умом, потому что при непрофессиональном подходе очень быстро возрастает вероятность штрафных санкций, которые могут стать причиной исчезновения вашего сайта с запросов на долгое время. По этой причине советуется обращаться к серьезным компаниям, которые имеют опыт работы, а также портфолио, его правдивость нужно проверять звонками клиентам, указанным в нем.

Стоит помнить, что даже самые серьезные компании, занимающиеся продвижением сайтов, не могут мгновенно вывести сайт на первые позиции. Этот эффект будет достигнут только через 3-4 недели после начала работы, а то и дольше, чтобы его поддерживать понадобятся ежемесячные вложения.

Если говорить о контекстной рекламе, то она подразумевает размещения объявления в блоке отдельно от выдачи запроса поиска. Главным достоинством такого вида рекламы является тот факт, что оплату производят только за переход посетителя, то есть за результат. Эта система не требует специальных знаний, вам потребуется всего несколько часов, чтобы ознакомиться с инструкциями, перевести деньги, и к вам сразу же начнут поступать новые посетители. Но, как и все, этот вид рекламы имеет свои недостатки. Первым из них является высокая стоимость за переход.

Увага! Якщо один і той же текст на двох мовах (як у цьому прикладі на тему бізнес та фінанси), то він пакується в архів, в якому 2 текстові файли: оригінал українською мовою та його переклад на російську мову або навпаки.